Detalus AVIS Leasing Paslaugų Aprašymas

PASLAUGA APRAŠYMAS
24 valandų pagalba kelyje Kiekvienam vairuotojui suteikiamas 24 valandų pagalbos telefono numeris, kuriuo galima susisiekti visą parą; Jums suteikiama praktinė pagalba, o taip pat visokeriopa pagalba telefonu draudiminio įvykio ar automobilio gedimo atveju
Sąskaitų administravimas ir kontrolė Visapusiškas sąskaitų, gaunamų iš tiekėjų, administravimas: ateinančių sąskaitų tikslumo vertinimas (ar gaunama sąskaita atitinka užsakytus darbus). Pateikiama viena sąskaita už per mėnesį atliktus papildomus darbus
Ridos kontrolė AVIS informuoja apie faktinės ridos atitikimą sutarties ridai. Jei yra nukrypimas nuo planuotos sutarties ridos, AVIS informuoja klientą ir pasiūlo sprendimą. Ridos kontrolė atliekama remiantis serviso sąskaitomis ir/arba remiantis GPS sistemos duomenimis, jei tokia įdiegta automobilyje
Atsarginių raktų pasauga AVIS saugo ir esant būtinybei (poreikiui) perduoda atsarginius automobilių raktus klientui.
Automobilio pirkimo procedūrų administravimas AVIS rūpinasi automobilio pirkimo procedūromis ir jo registracija.
Automobilio grąžinimo procedūrų administravimas AVIS organizuoja ir administruoja automobilio grąžinimą atpirkėjui (sutarties laikotarpio pabaigoje) ir atstovauja kliento interesus.
AVIS draudimų paketas laikotarpio pabaigoje) ir atstovauja kliento interesus. AVIS draudimų paketas AVIS rūpinasi automobilio draudimais ir jų aptarnavimu
Draudimų ir draudiminių įvykių priežiūra bei valdymas AVIS suteikia visokeriopą pagalbą klientui nuo to momento, kai klientas informuoja apie įvykį iki automobilio perdavimo klientui po remonto. AVIS suteikia visa reikalingą dokumentaciją, organizuoja remonto darbus ir atstovauja kliento interesus derybose su vertintojais ir servisais.
Privaloma techninė apžiūra AVIS organizuoja privalomą techninę automobilio apžiūrą
Privalomos techninės apžiūros organizavimas ir administravimas AVIS seka privalomos techninės apžiūros atlikimo datas ir informuoja klientą.
Privalomos techninės apžiūros atlikimo kaštai Privalomos techninės apžiūros kaštai, remiantis oficialiu kainoraščiu, įtraukti į mėnesio nuomos įmoką (Latvijoje – įtraukiami ir automobilio naudojimo mokesčiai).
Padangų paketas  
X (kiekis) padangų komplektas/ai X (kiekis) žieminių ar vasarinių padangų komplekto/ų kaštai įtraukiami į mėnesio įmokas ir jų skaičius nurodomas Tituliniame lape
Žieminės ir vasarinės padangos visam nuomos laikotarpiui AVIS rūpinasi padangomis visą nuomos laikotarpį, įvertinant normalų nusidėvėjimą ir sutartą nuomos ridą.
Nesezoninių padangų pasauga ir techninio stovio kontrolė Nesezoninės padangos sandėliuojamos AVIS sandėlyje. Klientas informuojamas apie sandėliuojamų padangų stovį ir pateikiami optimalūs sprendimai jų keitimui.
Sezoninių padangų montavimas ir balansavimas. Du kartus per metus AVIS rūpinasi padangų montavimu ir balansavimu. AVIS serviso centras informuoja kliento atsakingą darbuotoją ar kiekvieną vairuotoją (kaip sutariama) apie sezoninių padangų montavimo pradžią ir suderinamas optimalus laikas jų keitimui.
Reguliarūs techniniai aptarnavimai AVIS rūpinasi reguliariais techniniais aptarnavimais remiantis oficialaus gamintojo nurodymais.
Reguliarių techninių aptarnavimų kašta Reguliarių techninių aptarnavimų kaštai (TA) įskaičiuojami į mėnesio įmokas, remiantis pasirinktu nuomos laikotarpiu ir rida pagal oficialaus gamintojo informaciją.
Techninės priežiūros ir remonto darbų organizavimas ir kontrolė, konsultacijos bei rekomendacijos techniniais klausimais AVIS administruoja ir organizuoja reguliarius techninius aptarnavimus, remontus ir kitas paslaugas. Susisiekus su AVIS serviso centru, klientui suteikiama visokeriopa techninė pagalba ir klientas gali užsisakyti reguliarų techninį aptarnavimą, remontą ar kitas paslaugas jam tinkamu metu.
Automobilio stovio kontrolė AVIS organizuoja automobilio stovio kontrolę ir informuoja klientą (jei taip sutarta), remiantis informacija gauta iš reguliarius techninius ar serviso darbus atliekančių įmonių.
Normalūs nusidėvėjimai AVIS rūpinasi remontais ar techniniais darbais remiantis normaliu nusidėvėjimu.
Normalių nusidėvėjimų kaštai Bet kokios natūraliai nusidėvinčių detalių, eksploatuojant automobilį pagal gamintojo reikalavimus (stabdžių kaladėlės, valytuvai, diskai ir kt.), ratų suvedimo, detalių, kurių keitimas neįtrauktas į gamintojo garantiją ir visų kitų detalių, įtakojančių automobilio eksploataciją, kaštai įtraukiami į mėnesio įmoką.
Papildoma garantija AVIS užtikrina, kad automobilis turi pratęstą garantiją, remiantis gamintojo ar oficialaus atstovo sąlygomis
Pakaitinis automobilis AVIS suteikia pakaitinį automobilį, jei veiklos nuomos automobiliu negalima naudotis. Pakaitinis automobilis gali būti įtrauktas į mėnesio įmoką keliais variantais: X dienų per x laikotarpį, x dienų visam parkui X laikotarpiui.
“Nuo durų iki durų” – paėmimo/pristatymo paslauga Atlikti sutartiems automobilio serviso darbams (reguliariam techniniam aptarnavimui, papildomiems serviso darbams, padangų montavimui, automobilio išorės plovimui ir salono valymui) AVIS serviso centras suteikia automobilio paėmimo-pristatymo paslaugą. Paėmimo/pristatymo paslauga turi būti suderinta ir užsakoma iš anksto. Ši paslauga atliekama darbams, kurie įtraukiami į mėnesio įmoką ir tai aprašyta Tituliniame lape.
Kuro kortelės/ių administravimas AVIS suteikia kuro kortelę, sumoka sąskaitą ir pateikia klientui mėnesio sąskaitą ir detalią kuro kortelių išlaidų ataskaitą už praėjusį mėnesį.
Automobilio išorės plovimas ir/ar salono valymas AVIS rūpinasi automobilio plovimu ir/ar salono valymu per AVIS partnerius
Parkavimas oro uoste AVIS suteikia parkavimo vietą oro uosto teritorijoje (Vilnius, Ryga, Talinas). Ši paslauga turi būti derinama iš anksto, taip pat klientas turi galimybę užsisakyti (iš anksto suderinus) papildomas paslaugas, kurios gali būti atliktos, kol automobilis laikomas oro uoste, pvz.: automobilio plovimas, padangų permontavimas, reguliarus techninis aptarnavimas.
GPS sistema AVIS rūpinasi GPS sistemos montavimu ir šios sistemos administravimu per AVIS partnerius
Mokesčių administravimas

AVIS administruoja mokesčius, susijusius su automobilių naudojimu (įmonės automobilių mokesčiu ir t.t.)

Laikinas automobilis Paslauga suteikiama klientui, kuris užsakė veiklos nuomos automobilį, tačiau tol, kol užsakytas automobilis atvyks, jam garantuojame mobilumą. Laikini automobiliai suteikiami iš AVIS trumpalaikės nuomos parko.
Specialios trumpalaikės nuomos sąlygos AVIS veiklos nuomos klientams suteikiamos specialios sąlygos ir pasiūlymai trumpalaikės nuomos paslaugomos visame pasaulyje.
Ataskaitos AVIS suteikia klientui pageidaujamas, aptartas ataskaitas, susijusias su automobilių parku, sutarties sąlygomis, techninio stoviu, draudiminiais įvykiais ir t.t.